SNKRN - Senkron Güvenlik

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

 

Yorumlar

sense kullanıcısının resmi

kısa vadeli düşen trendi kıramamış Senkron bugün ama üzerinde kapatmış. bir karar vermek zorunda fazla yer kalmamış. hava iyi olursa yarın kıracaktır.

https://invst.ly/7kplv

sense kullanıcısının resmi

2 düşen trendin kesiştiği yerde kapatmış...

https://invst.ly/7mbns

Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 27.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.700.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden 7.750.000 TL'ye artırılması ve artırılması planlanan 1.050.000 TL sermayeyi temsil eden pay başına 1 TL itibari değerli 1.050.000 adet imtiyazsız payların şirketimizin hakim ortağı ve yönetim kurulu başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'nun sermaye artırımında kullanılmak üzere taahhüt ettiği ve nakden ödediği, sermaye avansı hesabında izlenen 1.200.000 TL karşılığında tamamı Bülent ÇOBANOĞLU'na tahsisli olarak ihraç edilmesine,

- Tahsisli olarak ihraç edilecek ve ihraççının sermayesinin %15,67'ine karşılık gelen 1.050.000 TL sermayeyi temsil eden payların B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören statüde olmasına,

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688480

Şirketlerimiz ortaklarından tarafımıza bildirildiği kadarı ile ;

Şirket ortaklarımızın sahip olduğu, Şirket'in 6.700.000- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin %27,54'ünü temsil eden her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası ) kayıtlı değerde 1.845.400 adet ((A) grubu 750.000 ve (B) Grubu 1.095.400)  paylarının tamamı için Kerem Bilge ile 2.000.000-TL devir bedeli ödeneceği konusunda mutabık kalmışlardır.

1.-TL nominal değerdeki beher (A) grubu hisse için devir bedeli 1,00-TL olarak belirlenmiştir. İlgili beher hisseler için belirlenen değerler tarafların karşılıklı görüşmeleri ve pazarlık usulü ile tespit edilmiş olup, 750.000 adet A Grubu Hisse için devir  bedeli 750.000-TL (YediyüzellibinTürkLirası)'dır. Devredenler ve Devralana ait paylar aşağıda gösterilmiştir.

1.-TL nominal değerdeki beher  (B) grubu hisse için devir bedeli 1,141135-TL olarak belirlenmiştir. İlgili beher  hisseler için belirlenen değerler tarafların karşılıklı görüşmeleri ve pazarlık usulü ile tespit edilmiş olup, 1.095.400 adet B Grubu Hisse için devir bedeli 1.250.000-TL (BirmilyonikiyüzellibinTürkLirası)'dır. Devredenler ve Devralana ait paylar aşağıda gösterilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/691561

borsada işlem gören B tipi. 1,14'ten satmış. geçmiş olsun.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

sense kullanıcısının resmi

hisseyi kim kaldırdı acaba? Kerem Bilge mi?

sense kullanıcısının resmi

1,94'e kadar önü açık.

https://invst.ly/7-cqy

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli): %17,64.

Şirketimizin 27.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.700.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden 7.750.000 TL'ye artırılması planlanan 1.050.000 TL sermayeyi temsil eden pay başına 1 TL itibari değerli 1.050.000 adet imtiyazsız payların Bülent Çobanoğlı'na tahsisli olarak ihraç edilmesi kapsamında SPK'ya yapılan başvurumuz SPK tarafından 25.07.2018 tarihinde onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698545

sense kullanıcısının resmi

toptan alış satış işlemlerine dair bilmem ne kanuna göre belirlenecek baz fiyattan alacakmış patron. oh ne ala memleket. bu nasıl iş arkadaş!

Şirketimizin 27.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.700.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin Şirketimiz yönetim kurulunun 11.06.2018 tarih ve 2018/22 sayılı kararı çerçevesinde mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden 7.750.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen 1.050.000 TL sermayeyi temsil eden pay başına 1 TL itibari değerli 1.050.000 adet B grubu imtiyazsız payların Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde 1 TL nominal değerli pay için 1,67 TL baz fiyatla satış işlemi A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 13.08.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

1.050.000 TL nominal değerli payların Bülent ÇOBANOĞLU'na pay başına 1,67 TL fiyatla ihraç edilmesi kapsamında toplam 1.753.500 TL kaynak elde edilmiş olup, söz konusu tutarın 1.200.000 TL'si mali müşavir raporuyla da tasdik edilen nakden ödediği sermaye avansına mahsup edilmesi yoluyla karşılanmıştır. Kalan 553.500 TL'lik tutar Bülent ÇOBANOĞLU'ndan nakden tahsil edilmek suretiyle sermaye artırım işlemi tamamlanmış olacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703040

Sayfalar