TRILC - Turk İlaç ve Serum

Yorumlar

Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 23.450.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 77.050.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 05/03/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10 TL/pay baz fiyat, "TRILC.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Turk İlaç 2020/12 bilanço analizi trılc
sunum para birimi: TL  
hasılat  
199.500.419  
gerçek EFK(Z)  
65.990.824  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
33.330.009  
   
F/K 23,12
   
potansiyel F/K 14,59
   
hasılat 20/19 1,31
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 1,48
net kar(z) 20/19 2,47
   
net kar(z) marjı 16,71%
gerçek EFK(Z) marjı 33,08%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,09
özkaynaklar (yılbaşına göre) 2,27
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,00
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,30
PD/DD 5,20
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,83
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%20 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 19,31

halka arz fiyatı bile pahalıymış. iskontolu olmalıydı oysa biraz.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

2021/03. ilk çeyreğine baktım da bu hisseyi çok kötü kakalamışlar millete. öyle kovit aşısı üreterek filan da çıkmaz bu kazık.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

dandik bir Rus aşısı bulmuşlar, onu üreteceklermiş :) Sputnik V filan değil ha. bu millet akıllanmaz.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.