TUKAS - Tukaş

Yorumlar

çok pahalı Tukaş. 70 kuruştan fazla etmez. tek seferlik gelir beklentileri mevcut fiyatını mazur göstermiyor.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

70 kuruştan fazla etmez demiştim, fikrimi koruyorum. yine de 9 aylığı güzel.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

Şirketimizin mevcut 300.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına...

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728539

şaşılacak bir şey yok. şirketin kısa vadeli ciddi sayılabilecek bir finansal borcu var. özvarlıkları, sermayesinin altında. elbet bedelli yapacak.

boşuna ederi 70 kuruş demedim.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

12 aylığı çok iyi. ona lafım yok. 4. çeyrek çok iyi özellikle. bilanço ederi 1,64 Tukaş'ın.

bir gıda şirketi için %20 esas faaliyet kar marjı çok yüksek. sürdürülebilir mi?

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

2019/03. ilk çeyrek çok iyi. esas faaliyet kar marjı %21,80. nasıl başarıyor bilmiyorum ama sürdürülebilir olduğuna kanaat getirmek zorundayım.

bilanço ederi 2,04 olmuş.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

TUKAS AS 2019/09 bilanço  
   
3. çeyrek F/K 7,54
9 aylık F/K 14,52
F/K 15,89
   
potansiyel 3. çeyrek F/K 14,60
potansiyel 9 aylık F/K 15,38
potansiyel F/K 16,84
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 19/18 2,02
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 2,13
net kar(z) 19/18 6,00
   
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,04
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,52
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,27
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,93
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) 1,98
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) 0,69
   
PD/DD 6,74
Şirket sermayesinden yemiş  
tukas  
TUKAS AS 2019/12 bilanço tukas
   
4. çeyrek F/K 55,83
F/K 30,52
   
potansiyel 4. çeyrek F/K 24,86
potansiyel F/K 27,20
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 19/18 1,71
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 2,08
net kar(z) 19/18 3,01
   
net kar marjı 16,72%
gerçek EFK marjı 23,45%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,04
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,61
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,51
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,97
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,71
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 1,28
PD/DD 11,67
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 1,38
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 1,00
   
TUKAS AS 2020/03 bilanço tukas
   
ilk çeyrek F/K 42,70
F/K 36,04
   
potansiyel ilk çeyrek F/K 29,80
potansiyel F/K 33,65
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 20/19 1,39
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 20/19 1,34
net kar(z) 20/19 2,19
   
net kar(z) marjı 11,81%
gerçek EFK(Z) marjı 21,16%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,06
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,09
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,31
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,72
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,86
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,85
PD/DD 14,28
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,99
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 1,00
   

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") içinde, şirketimize tahsis edilen arsa üzerine salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretim tesisi kurulmasına yönelik olarak bina ve makine yatırımları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatı onaylanmış ve tarafımıza 528,7 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868157

Sayfalar