YKSLN - Yükselen Çelik

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Halka arza, Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık etmektedir.

31.12.2020 tarihli denetlenmiş mali tablolardan başlamak üzere, 3 yıl boyunca asgari %30 nakit temettü ödeme kar dağıtım politikasında belirlenmiştir.

Halka arz gelirlerinin %15’i ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri sonrasında 1 yıla kadar likidite sağlayıcılık işlemleri planlanmaktadır.

Türkiye’nin lider vasıflı çelik şirketlerinden biri olan Yükselen Çelik; sektöründe teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olarak katma değeri yüksek olan vasıflı çelikler grubunda 43 yıldır çelik ticareti, servis merkezi ve çelik tasarımcısı olarak faaliyet göstermektedir. Yükselen Çelik, kendi tasarımı olan vasıflı çelik ürünlerini yabancı rakipleriyle yarıştırmayı başaran %100 yerli sermayeli bir şirkettir. Alaşımlı ve takım çeliklerinden oluşan katma değeri yüksek vasıflı kalıp çelikleri sektöründe %14 pazar payına sahiptir. Yükselen Çelik’in ürünlerini, medikal sektöründe kullanılan diş implantının kalıbından; beyaz eşya, makine ve otomotive uzanan; ağır sanayiden, mutfak ekipmanlarına; savunma sanayinden, kalıp sektörüne; iletişim gereçlerinden ulaşım araçlarına kadar çok geniş bir yelpazede birçok sektörde görmek mümkündür.

Son 2 yılda gerçekleştirdiği %135’lik ciro büyümesiyle dikkat çeken Yükselen Çelik, halka arzdan elde edeceği kaynakla, makine ekipman yatırımı yaparak, mevcut durumda düşük olan finansal borcunu daha da azaltarak ve işletme sermayesini kuvvetlendirerek, katma değeri yüksek Vasıflı Çelikler grubunda “geleceğin akıllı çeliği” olarak da nitelendirilen patentli ve tasarım ürünlerine yenilerini eklemeyi, yurt içinde pazar payını arttırmayı ve ihracat pazarlarına açılmayı hedeflemektedir.

Sermaye Piyasası Kurulunun 24/10/2019 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde 07-08/11/2019 tarihlerinde Borsa dışında halka arzı gerçekleştirilen Yükselen Çelik A.Ş.'nin, 43.310.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 12.810.000 TL nominal değerli payları 14/11/2019 tarihinden itibaren 5,40 TL/pay baz fiyat ve "YKSLN.E" kodu ile Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798485

YUKSELEN CELIK 2019/09 bilanço  
   
3. çeyrek F/K 20,92
9 aylık F/K 13,28
F/K #YOK
   
potansiyel 3. çeyrek F/K 10,32
potansiyel 9 aylık F/K 8,62
potansiyel F/K #YOK
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 19/18 1,16
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 0,84
net kar(z) 19/18 0,99
   
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,13
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,22
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 3,99
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,86
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) -
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) -
PD/DD 3,18
   
yksln  

2019/09. yıllığı görmek lazım tabii ama...

salt 9 aylık bilanço ederi 4,92. pahalı bir halka arz olmuş.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

bugün açığa satılan lot adedi/fiili dolaşımdaki lot adedi oranı %13,71.

bugün açığa satılan lot adedi/fiili dolaşımdaki lot adedi oranı %12,55.

YUKSELEN CELIK 2019/12 bilanço yksln
   
4. çeyrek F/K 22,38
F/K 23,65
   
potansiyel 4. çeyrek F/K 70,93
potansiyel F/K 19,44
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 19/18 1,38
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 0,67
net kar(z) 19/18 0,75
   
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,11
özkaynaklar (yılbaşına göre) 2,33
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,55
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,42
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,21
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,24
PD/DD 3,02
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,84
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 1,00
   

2019/12. 4. çeyrek çok zayıf. bilanço ederi 4,55.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.